1. Els clubs hauran d’omplir el formulari d’inscripció que trobaran a la web del torneig www.bicfutsal.com.
 2. L’organització es posarà en contacte amb el responsable del club, indicat al formulari, per a completar el procés d’inscripció i facilitar-li l’accés al formulari on haurà de detallar les dades de tots els participants de cadascuna de les categories amb que el club vulgui participar.
 3. Els equips estaran oficialment inscrits després de fer al pagament del 50% del total a pagar per la opció amb allotjament, i del 100% per la opció sense allotjament. Rebran un correu electrònic de confirmació.
 4. El termini màxim per fer la inscripció dels equips serà el 10 d'abril de 2018 a les 21:00 h.
 5. Amb la inscripció confirmada, els equips hauran de seguir les dates de pagament indicades per l’organització:
  1. Abans del 15 de febrer de 2018, els equips hauran de fer la inscripció, informar a l’organització del número total de participants (jugadors i cos tècnic) i fer el pagament del 50% del total.
  2. Abans del 10 d’abril de 2018, s’ha de confirmar el total de participants i fer el pagament del 100%.
 6. Abans del 10 d’abril de 2018, s’ha d’omplir el formulari i detallar les dades de tots els participants de cadascuna de les categories amb que el club vulgui participar.
 7. Per al registre d’acompanyants caldrà seguir el mateix procés i dates indicades, a fi de poder garantir l’allotjament. Hauran d’informar a l’organització de la data d’arribada, si es tracta d’un menor i de la distribució de les habitacions que utilitzaran (individual, doble, triple...). (1)
 8. Autorització | Drets d’imatge: tots els participants (jugadors i cos tècnic) han de lliurar a l’organització, en arribar a l’hotel, el document annex de cessió de drets d’imatge, degudament complimentat i signat.
 9. Assegurança d’accidents: els Equips han de tenir assegurats a tots els membres de l’expedició, tant dins com fora del terreny de joc. L’organització no es responsabilitza dels accidents que puguin patir durant el torneig, ni de possibles lesions, malalties, robatoris, etc.
(1) La organització no pot garantir l'allotjament i transport dels equips i/o acompanyans que no respectin els terminis especificats.

Cancel·lació del torneig per força major

Si el torneig s'hagués de cancel·lar per causes majors que excedeixin el control dels organitzadors o per situacions que no puguin atribuir-se a negligències per part de l’organització, els mateixos no poden ser acusats per danys, costos o pèrdues ocasionades com a costos de transport, allotjament, pèrdues econòmiques, etc.

En aquest cas, l’organització del torneig es reserva el dret de retenir la tarifa completa i usar-la per a un futur torneig, o bé tornar als implicats, després de deduir les despeses en les que hagi incorregut l’organització del torneig amb terceres parts i que no puguin ser recuperades.

Amb el suport de

Patrocinadors

 •